Kokous 23.11.2015

 • Ilmoitusasiat - Tiedoksi ELY -keskuksen lausunto 17.11.2015 aluelautakunnan esitykseen 22.10.2015 Liikenneturvallisuuden lisääminen, jossa mukana kyläyhdistyksen aloite vuodelta 2014.
 • Leader -hankkeen suunnittelu - Monitoimikenttä - hankesuunnittelua jatketaan. Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen -teemahankkeen investointitoimenpiteen tukea haetaan Parkour -telineeseen, jumppamattoihin ja kahvakuula -sarjoihin.
 • Jäsenasiat
 • Koulun yhteyshenkilö
 • Muut asiat - Joulun avaus -tapahtuma ja pajuporon nimen julkistus -tilaisuus pidetään maanantaina 30.11.2015 klo 14.45 alkaen. Pajuporon viereen tulevaan tauluun tuleva tarina julkaistaan koulun joulujuhlassa ke 16.12.2015.

 

Kokous 26.10.2015

 • Ilmoitusasiat - Taloushallinto haltuun -koulutus la 7.11. klo 9-15 Neuvokas, Rovaniemi, kokoustila Väärti. Terveiset kylätoimintapäiviltä
 • Kehittämisrahat ja taloustilanne, budjetin toteuma
 • Irtaimiston ja kaluston sijoitusjärjestelyt, vuokraus-/myyntimahdollisuudet
 • Yhteistyö päiväkodin kanssa
 • Leader -rahoituksen mahdollisuudet kylän kehittämisessä: monitoimikenttä ja Tuomiojan myllyn alue. Aiheesta yleinen kyläkokous ma 9.11. klo 18. Mukana esittelijä Peräpohjolan kehityksestä. Tällä hetkellä meneillään teemahaku - Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen.
 • Jäsenasiat
 • Viestintäsuunnitelman hyväksyminen
 • Aluelautakunta-asiat - hanke Alakemijoen aarteet. Ely -keskukselle esitettävät Muurolan kylän vaaran paikat. Keskusteltiin varhaiskasvatus- ja koulutustyöryhmän asettamisesta.
 • Muut asiat - Joulun avaus -tapahtuman valmistelu.

 

Kokous 25.8.2015

 • Yhteistyö jatkuu - kokousvieraana koulun ja päiväkodin johtajat keskustelemassa. Esiteltiin kyläyhdistyksen toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Koululle tulossa kellarin tyhjennystalkoot syksyllä. Esitettiin, että yhdistykselle varattu komero voitaisiin siirtää lähemmäs keittiötä.
 • Ilmoitusasiat - Alakemijoen turvallisuustilaisuus koululla ke 9.9. klo 17.30-20.30. Omatoimisen varautumisen koulutus to 3.9. klo 9-16. "Tulevaisuuden digikunnan palvelut - mitä muutoksia?" -seminaari ma 7.9. klo 10.-15.15. Kehittämis- ja verkostoitumispäivä - Kulttuurista hyvinvointia kaupunkilaisille ma 14.9. klo 8.30-15.15. Kehitetään kyliä yhdessä/opastusta hankehakemuksen tekemiseen ti 15.9. klo 17.30-19.45 Vikajärven koululla ja ti 17.30-19.45 Taipaleen koululla. Osuuskuntakoulutus to 17.9. klo 10-18. Meidän turvallinen kylä la 26.9. klo 9-16 Meltauksen koululla. Innostu ja innosta -kylien haastekampanja.
 • SB Hirvas toimintakatsaus 30.6. asti.
 • Seuraavan Hirvarin sisältö ja julkaisuaikataulu
 • Loppuvuoden toiminnan suunnittelu - Omakotiliiton mainoslehtinen, Viestintäsuunnitelma, sopimukset kaupungin kanssa: laavujen hoito ja mylly, latuasiat hoidetaan kuten edellisvuotena
 • Muut asiat - Lapin kylätoimintapäivät 3.-4.10. Hyvä elämä kylissä -kilpailun haastattelu syyskuun aikana. Pajuporon nimen valinta ja julkaisu. Keskusteltiin ehdotuksista ja julkaisutilaisuudesta.

 

Kokous 21.5.2015

 • Kesän 2015 tapahtumista sopiminen - Avoimet kylät -järjestelyt ja ohjelma 6.6. klo 12-16. Talkoiden aikataulut.
 • Ilmoitusasiat - Ruikan Erän tilaisuus/aluelautakunta 25.5. klo 17.30 alkaen. Hirvaan kyläkirjaston kehittäminen, työpaja. Hyvä elämä kylissä -hankkeen tutkijan haastattelupyyntö. Lappilaiset kylät ry:n tiedote 4/2015. Hirvaan koululaisten liikenneturvallisuus, pihan kasvien hoitoneuvontaa ja leikkivälineasia. Koululla pidetty terveys- ja turvallisuustarkastus. Piha-alueesta pj tehnyt katselmuksen. Kaupunki ilmoittanut, että leikkivälineet uusitaan vuonna 2016.
 • Kehittämisraha 2015 - mahdollisen lisäanomuksen tekeminen - Hirvasoja ja Tuomiojan mahdollisten tulvavahinkojen korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn
 • Viestintäsuunnitelman ensimmäinen esittely
 • Seuraavan Hirvarin aikataulu
 • Jäsenasiat
 • Aluelautakunta-asiat - kaupunki julkaissut lähipalveluperiaatteet, aluelautakunnilta pyydetty lausunto. Aluelautakunnan kesätyökokeilu Kesäduuri, hallinnoin Sijaishaltija Oy. Linja-autopysäkkikatoksia hallinnoin Ely -keskus kaupungin ilmoituksen mukaan. On pyydetty listausta kunnostustarpeisista katoksista. Kunnostuksen edellytykseksi ilmoitettu, että kävijöitä tulisi olla vähintään 20/vrk.
 • Muut asiat - on toivottu, että nuorille löytyisi vapaa-ajalle tilat koululta. Asiaa viedään eteenpäin koululle.

 

Kokous 11.4.2015

 • Ilmoitusasiat - Yhdistyksestä ollut edustaja Lapin Liiton tilaisuudessa "Suomi 100 yhdessä". Nuorten harrastetuen haku Rovaniemen nuorisovaltuustolta 30.4.2015 mennessä.
 • Tilikartan 2015 hyväksyminen ja tilinavaukset
 • Tapahtumien ja talkoiden vastuuhenkilöiden nimeämiset
 • Kokouskäytännöt ja toimintatavat
 • Muut asiat - Vapepan peruskurssi 27.4. klo 17.30-21, ensiavun peruskurssi EAI 16.-17.5. klo 10 alkaen Muurolassa (yhdistys osallistuu maksamalla viiden kurssille osallistuvan jäsenmaksun). SB Hirvas toimittanut muistion alkuvuoden toiminnasta.

 

Kokous 23.3.2015

 • Hallituksen järjestäytyminen
 • Kehittämisraha 2015 -hakemuksen hyväksyminen
 • Kansalaisopistolle aloite, jotta kurssimaksuja voisi maksaa Sportti -passilla.

 

Vuosikokous 23.3.2015

 

Kokous 23.2.2015

 • Ilmoittauduttu Avoimet kylät -tapahtumaan 6.6.
 • Hyvä elämä kylissä -hankkeeseen on osallistuttu - yhteensä 9 tapaamista ja aikaa kului osallistujilta n. 50 tuntia. Palaute ja loppuraportti opiskelijoilta.
 • Alakemijoen aluelautakunta järjestänyt "Ikäihmisten retki" Kemin lumilinnaan 9.3.
 • Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kurssitoivomukset lukuvuodelle 2015-2016 - esitetty kursseiksi Naisten liikuntaa, Itämaista tanssia, Aikuisten lavatanssikurssia, Alle kouluikäisten satujumppaa, Kädentaitoja (perhosidonta, pajutöitä, puukonteko tms.)
 • Aluelautakunta-asiat - Hirvaan sivukirjaston lakkauttaminen, korvattaisiin kirjastoauton lisävuoroilla. Pyydetään kommentointimahdollisuutta. Kyläpalvelufoorumi 18.2.2015 koskien kylien lähipalveluita.
 • Kylien kehittämisrahan hakemisesta - haetaan Tuomiojan kunnostamiseen ja ilmoitustaulujen uusimiseen sekä Hirvarin toimittamiseen.
 • Vuosikokousasiat
 • Www -sivujen kehittäminen
 • Jäsenasiat
 • Osallistuminen Yhdistystiedottaja- ja Ryhdistä yhdistystä -kurssille - koulutuksessa tehdään viestintäsuunnitelma kylälle.
 • Seuraava Hirvari pyritään saamaan jakeluun ennen ulkoilutapahtumaa.

 

Kokous 22.1.2015

 • Sählyporukan terveiset - noin 30 aktiivipelaajaa. Perustetaan Vapaa-ajan jaosto, jonka sisällä SB Hirvas voi toimia ja jolle lisätään tilikarttaan tulo- ja menotili. SB Hirvaan tulee toimittaa Toimintasuunnitelma ja Talousarvio vuodelle 2015.
 • Lapin yliopiston palvelumuotoiluhanke "Hyvä elämä kylissä" - aikataulu ja yhteystiedot
 • Latuavustus- ja sopimus - laadittu hakemus ja tehty hoitosopimus
 • Vuosikokouksen ajankohta - ma 23.3. klo 18 Hirvaan koululla