Marraskuu 2011

Itsenäisyysjuhlan järjestelyt. Sovittiin että Hirvaan Martat hoitavat kahvituksen ja
tarjoilujen järjestämisen. Heille luvattiin avuksi vapaaehtoisia. Kyläyhdistys hankkii
tarvikkeet.

 

Lokakuu 2011

Kylätoimintapäivien 15. - 16.10. ja Lappilaiset kylät ry:n yleisen kokouksen terveiset
Kylätoimintapäiville osallistui noin 170 henkilöä. Asioina oli mm. kylien lähipalvelujen tuottaminen, kunta-kylä –yhteistyö, kolmas sektori palvelujen tuottajana, haja-asutusalueiden palvelutuotantomalli. Lappilaiset Kylät Ry:n uudeksi puheenjohtajaksi tuli valituksi Valtteri Huhtamella.

Virkistysalueiden asiat
Hirvasojalla on korjattu laavun kattoa mm. uusittu irtirevittyjä huopia, asennettu reunapelti. Ei uusia vahingontekoja sen jälkeen havaittu. Venepaikan kunnostus kunnan toimesta käynnissä.
Tuomiojalla suunnitelman mukaiset maatyöt tehty, hirsityöt on kunnan taholta myös lupeissa vielä tälle syksylle.
Latujen kunnossapitoavustusta haetaan.

Tiedotus: Muurolan lukion säilyttämiseksi on perustettu toimikunta, jonka pyynnöstä
tiedotetaan, että 9.11.2011 klo 16 Muurolan kirjastossa pidetään "Lukiokokous".
Kaikki halukkaat voivat osallistua. Hirvaan kirjastolle ja päiväkodille toimittavat
adressin ko. asiasta.

Suunnitteilla oleva palvelualuejako Rovaniemen kaupungissa
Talouden toteutuma vuodelta 2011
Vuosikokouksen aika ja paikka
Ulkoilutapahtuman aika ja paikka
Omakotiliiton Lapin piirijärjestön selvityspyyntö kylätalkkaritoiminnasta
Latuavustushakemus

 

Syyskuu 2011

Laavujen käytön valvonta. Päätettiin, että hankitaan riistakamerat, ensin Hirvasojalle yksi kappale.

Raportti kesän 2011 hanketöistä
Projektityöntekijä on laatinut "Hirvaan kylän Hirvasojan ja Tuomiojan virkistysalueiden kehittämissuunnitelmaa / Hirvaan kyläyhdistyksen historiikin antia ja kokoamisen aloittamista" osana Hirvaan kylän kehittämissuunnitelman päivittämistä.

Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestelyt aloitetaan. Muonituksen hoitamiseen pyydetään Hirvaan Martat ry:tä ja Hirvaan vanhemmat ry:tä. Kaupungilta saatu avustus.

 

Elokuu 2011

Tilannekatsaus kehittämisavustusten käytöstä;
Projektityöntekijä teki selkoa toiminta-avustuksen käytöstä ja tulevista suunnitelmista. Tuomiojan alueella on suoritettu raivaus- ja siistimistöitä ja suunniteltu tulevien alueelle tulevien rakenteiden sijaintia. Hirvasojan alueella on kartoitettu tulevan luontopolun sijaintia sekä aloitettu lupien hankkiminen. Talkootunteja on tehty tähän mennessä 123 h. Historiikin päivitys aloitetaan 18.8.2011.

Yhdistys lähettää edustajat kylätoimintapäiville Saariselällä 15. - 16.10.2011

 

Heinäkuu 2011

TUOMIOJAN VIRKISTYSALUEEN KUNNOSTUSTYÖSELITYS

Palaveri Rovaniemen teknisellä osastolla.

 

Kesäkuu 2011

Toiminta-avustuksen, toimintatuen ja kehittämisavustuksen käyttösuunnitelmat
Toimintatukea käytetään yleiseen toimintaan
Toiminta-avustus käytetään kokonaisuudessaan itsenäisyyspäiväjuhliin.
Kehittämisavustus on käytettävä vuosien 2011-2012 aikana. Avustusta suunniteltiin käytettävän ensimmäisenä vuonna seuraavasti:
- Hirvasojan seikkailupolun suunnitelma ja alkupään raivaukset
- Tuomiojan alueen käyttötarkoituksen ja kunnon selvittäminen
- Saviniityn veneenlaskupaikan toteutussuunnitelman laatiminen
- Hirvaan koulun pihan hoitosuunnitelman laatiminen
- Historiikin päivityssuunnitelma
Kuhunkin toimintoon on nimetty vastuuhenkilöt.

Päätettiin maksaa Lappilaiset kylät ry:n jäsenmaksu.
Päätettiin palkita valaistulla ladulla eniten suorituksia merkinneet 20€ lahjakortilla urheilutarvikeliikkeeseen
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hirvaan osayleiskaavan.